Centrum Szkolenia PZTS
im. Andrzeja Grubby


Bursa Sportowa PZTS im. Andrzeja Grubby

Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza, dla której organem założycielskim jest Polski Związek Tenisa Stołowego.

Miejsce stworzone z myślą o wychowankach OSSM Gdańsk, oferujące zakwaterowanie, całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę.

Obejmuje dziewięć dwuosobowych pokoi mieszkalnych, świetlicę, pokój wychowawców, stołówkę, pralnio-suszarnię, toalety oraz natryski.

Kontakt:
tel. 451 055 075
Karolina Sakaluk
Kierownik Bursy
e-mail: karolina.sakaluk@pzts.plBursa Sportowo PZTS to miejsce:

regeneracji i odpoczynku po treningu

przygotowania do zajęć w szkole

zawiązywania przyjaźni wśród rówieśników

Bursa zapewnia całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej

Zespół wychowawców obejmuje pedagoga oraz wychowawców grupy wychowawczej  (spośród których wszyscy to doświadczeni nauczyciele wychowania fizycznego, matematyki, sztuki). Motywem codziennej pracy Bursy jest stawianie i realizowanie „małych celów”, wyposażanie wychowanków w kompetencje praktyczne takie jak sprzątanie swojego miejsca, pranie odzieży, wykonywanie podstawowych prac porządkowych swojego otoczenia (także w ramach tygodniowych rotacyjnych dyżurów.), jak również w kompetencje emocjonalne (radzenia sobie ze stresem, z sytuacjami konfliktowymi, oczekiwaniami otoczenia). Bursa kładzie nacisk na ścisłą współpracę z Rodzicami wychowanków oraz ze szkołami, do których oni uczęszczają.

Dokumenty do pobrania

Regulamin Bursy

Regulamin sprawdzanie i oceny czystości