Centrum Szkolenia PZTS
im. Andrzeja Grubby

O nasCentrum Szkolenia Polskiego Związku Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby w Gdańsku zostało otwarte w lutym 2002 roku. Od ponad 20 lat jest ważnym miejscem na mapie polskiego tenisa stołowego. Pod swoim dachem Centrum skupia trzy główne obszary:

1. Miejsce organizacji zgrupowań i akcji szkoleniowych kadr narodowych Polski wszystkich kategorii wiekowych. Od września 2023 roku Centrum jest miejscem stałego szkolenia szerokiej Kadry Polski Kobiet.

2. Miejsce szkolenia instruktorów i trenerów tenisa stołowego w ramach programów rozwoju kwalifikacji trenerskich prowadzonych przez Polski Związek Tenisa Stołowego

3. Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży (OSSM)
Bursa Sportowa PZTS im. A. Grubby

Misja Centrum

Wizja Centrum

Cele Centrum

I. Zbudowanie zespołu

Trenerów, wychowawców, animatorów oraz osób zarządzających Centrum zdolnych do podjęcia wyzwania wejścia na drogę mistrzostwa

II. Zbudowanie zespołu

Wychowanków gotowych do osiągania celów mistrzowskich w sporcie

III. Wdrożenie działań...

….nakierowanych na tworzenie warunków osiągania mistrzostwa sportowego – w szczególności w obszarach:

IV. Stworzenie wokół Centrum prężnej społeczności sympatyków tenisa stołowego Trójmiasta oraz całego kraju